+420 724 018 811

Ochrana osobných údajov

Pri vyplňovaní formulárov na stránkach www.zabi.sk poskytujete svoje osobné údaje podľa ustanovenia § 4 zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Uvedomujeme si dôvernosť Vašich osobných údajov a pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.zabi.sk je registrovaný Úradom na ochranu osobných údajov pod číslom 00039449 a prehlasuje, že všetky Vaše údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb a pre internú potrebu z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov. Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretej strane. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú Vaše osobné údaje predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

Využívaním služieb internetového obchodu dávate súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov, ako aj súhlas na ich poskytnutie externým dopravcom v hore uvedenom zmysle. Svoj súhlas však môžete kedykoľvek písomne odvolať. V prípade, že chcete, aby Vaše osobné údaje boli z databázy vymazané, zašlite Vašu požiadavku na e-mailovú adresu info@zabi.sk.

Registrácia u Uradu na ochranu osobných údajov

 
Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

+420 724 018 811 +421 911 901 964 Kontakt